Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy định này được áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc đăng ký, sử dụng dịch vụ: Hosting, VPS, Server, Email doanh nghiệp… giữa bên sử dụng dịch vụ và bên cung cấp dịch vụ webbox.local.
Quy định này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Chúng tôi luôn đăng tải thông tin mới nhất tại https://websitedesignvn.com

Điều 2: Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, những từ sau được hiểu theo nghĩa được giải thích dưới đây:
“Bên A” là bên cung cấp dịch vụ webbox.local , gồm các dịch vụ Hosting/VPS/Server
“Bên B” là các cơ quan, tổ chức và các cá nhân đã chấp nhận những quy định này và đăng ký sử dụng dịch vụ theo đúng thủ tục mà webbox.local quy định.

Điều 3: Quy định sử dụng Hosting/VPS/Server.

3.1. Sau khi bàn giao các thông số quản trị hosting cho bên B, bên A không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ hosting của bên B. Bên A không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho bên B và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm hosting của Bên A.
3.2. Bên A không chịu bất cứ trách nhiệm pháp lý hoặc bồi thường thiệt hại nào về việc mất mát hay hư hỏng đối với dữ liệu được lưu trữ trên Server,… Bên B phải tự bảo quản mọi thông tin, dữ liệu của khách hàng lưu trữ trên máy chủ của bên A và mật khẩu của khách hàng.
3.3. Bên A không giới hạn băng thông, dung lượng với mục đích hỗ trợ Bên B sử dụng tốt nhất dịch vụ, tránh bị gián đoạn khi thao tác và vận hành. Bên A coi trọng độ ổn định và tính an toàn của hệ thống dịch vụ là trên hết, nên khi hệ thống giám sát phát hiện những trường hợp Bên B sử dụng băng thông, dung lượng có dấu hiệu gây ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động và độ ổn định hệ thống, Bên A sẽ thông báo và xem xét cụ thể trong từng trường hợp.

3.4. Bên A có quyền ngưng cung cấp hosting mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:

  1. 3.4.1. Bên B dùng hosting vào bất kỳ mục đích, hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm….
  2. 3.4.2. Bên B gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu bất hợp pháp không phù hợp với phong tục tập quán Việt Nam và bị pháp luật cấm.
  3. 3.4.3. Bên B lưu trữ, truyền bá các dữ liệu bản quyền, của người khác.
  4. 3.4.4. Bên B sử dụng hosting để phá hoại một hosting (website) khác.
  5. 3.4.5. Bên B sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
  6. 3.4.6. Bên B sử dụng hosting hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào hosting (website) khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của bên A.
  7. 3.4.7. Bên B thanh toán các chi phí không đúng hạn.

3.5. Bên B giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho bên A khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.

Điều 4: Quy định sử dụng Email doanh nghiệp.

4.1. Sau khi bàn giao các thông số quản trị email cho bên B, bên A không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính chính xác của những thông tin từ email của bên B. Bên A không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường cho bên B và bên thứ ba đối với các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, vô ý, đặc biệt, vô hình, các thiệt hại về lợi nhuận, doanh thu, uy tín phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm email của Bên A.
4.2. Bên A có quyền ngưng cung cấp email mà không hoàn lại bất kỳ một chi phí nào trong các trường hợp sau:
4.2.1. Bên B dùng email vào bất kỳ mục đích, hình thức nào vi phạm pháp luật Việt Nam, đặc biệt về vấn đề bản quyền phần mềm….
4.2.2. Bên B gửi, tạo liên kết hoặc trung chuyển cho các dữ liệu bất hợp pháp không phù hợp với phong tục tập quán Việt Nam và bị pháp luật cấm.
4.2.3. Bên B lưu trữ, truyền bá các dữ liệu bản quyền, của người khác.
4.2.4. Bên B sử dụng email để phá hoại một dịch vụ khác.
4.2.5. Bên B sử dụng các chương trình có khả năng làm tắc nghẽn hoặc đình trệ hệ thống, như gây cạn kiệt tài nguyên hệ thống, làm quá tải bộ vi xử lý và bộ nhớ.
4.2.6. Bên B sử dụng email hoặc tài khoản của mình để xâm nhập trái phép vào email khác hoặc gây ảnh hưởng đến khách hàng khác của bên A.
4.2.7. Bên B thanh toán các chi phí không đúng hạn.
4.3. Bên B giữ một cách an toàn các thông tin nhận biết, mật khẩu hay những thông tin khác liên quan đến tài khoản của mình và lập tức thông báo cho bên A khi phát hiện các hình thức truy cập trái phép bằng tài khoản của mình hoặc các sơ hở về bảo mật, bao gồm việc mất mát, đánh cắp hoặc để lộ các thông tin về mật khẩu và các thông tin bảo mật khác.
4.4. Bên B phải tự chịu trách nhiệm về nội dung các email được gửi đi từ hộp thư trong tài khoản của mình.

Điều 5: Thanh toán

– Bên sử dụng dịch vụ có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

– Trong vòng 48 giờ từ thời điểm đăng ký dịch vụ nếu không thanh toán, mọi thông tin đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ không còn hiệu lực.

– Trong thời gian quy định để gia hạn dịch vụ, nếu không thanh toán, dịch vụ sẽ tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

– Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do thanh toán chậm trễ gây nên, Webbox sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào

– Trong thời gian chờ thanh toán, nếu tên miền được đăng ký cho một chủ thể khác, Webbox sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Điều 6: Bảo mật thông tin

-Bên sử dụng dịch vụ tự chịu trách nhiệm về tên đăng nhập, mật khẩu, bảo quản mật khẩu, thay đổi mật khẩu và thay đổi các thông tin – dữ liệu liên quan đến dịch vụ đã đăng ký và tài khoản do Webbox cung cấp.

– Mọi tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh do sơ suất của bên sử dụng dịch vụ làm tiết lộ thông tin, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào.

Điều 7: Ngừng, hủy bỏ việc cung cấp dịch vụ

Khi chúng tôi phát hiện các vi phạm của bất kỳ khách hàng nào trong các quy định trên, chúng tôi có thể đơn phương hủy hợp đồng hoặc ngay lập tức ngừng cung cấp mọi dịch vụ có liên quan đến khách hàng đó mà không cần thông báo trước. Đồng thời không chịu bất kỳ trách nhiệm nào và không bồi thường thiệt hại hay phí hoàn lại.

Điều 8: Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi cam kết hoàn tiền 100% khi khách hàng không nhận được chất lượng dịch vụ như mong đợi ( KHÔNG áp dụng với dịch vụ tên miền).

Điều 8: Trách nhiệm của nhà cung cấp

Webbox sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý và bồi thường đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh nếu bên sử dụng không tuân thủ các quy định trên.

Hỗ trợ kinh doanh

0906 702 666

onegocorp@gmail.com

Hỗ trợ kinh doanh 2

0794 053 371

Hỗ trợ kĩ thuật

0823 115 762
+84 906 702 666